Vi sjunger folkmusik på folkmusikvis! Vackra och svängiga folklåtar från Norden och länderna kring Nordsjön i flerstämmiga arrangemang av och i ledning av Maria Misgeld. All instudering av repertoar sker på gehör och varje termin avslutas med minst en konsert. Vill du också vara med? Stockholms Folkmusikkör HT 18 http://www.folkuniversitetet.se/Kurser–Utbildningar/Dans-Musik-Teater/Musik/Sang-och-kor/Stockholm/stockholms-folkmusikkor/ Välkommen på vår konsert och bokreleasefest i fredagen den 13 april kl 19.00 Kungstensgatan 45

Målgrupp
Kören är öppen för alla sångsugna från 18 år. Du behöver inga förkunskaper, endast lusten att sjunga. Såväl nya som gamla deltagare är välkomna varje termin. Vi finns på Folkuniversitetet, Kungstensgatan 45 Sthlm.

Vi finns också på facebook